Logopedie & Jóga

Monika Zíková

Logopedie s vlídným přístupem

Od roku 2008 jsem pomohla již více než třem stovkám dětí a dospělých naučit se správně vyslovovat. Umět správně mluvit je důležité nejen pro sebevědomí jednotlivce, ale také nezbytným základem pro mnoho typů zaměstnání. V případě předškolních dětí pak špatná výslovnost může vést k problémům se čtením, psaním, či začleněním do školního kolektivu.

Logopedická lekce trvá 30 minut týdně, počet lekcí se pohybuje přibližně od čtyř do čtyřiceti. Délka logopedické péče je individuální a závisí na rozsahu nesprávně vyslovovaných hlásek, času stráveném nácvikem doma a na předpokladech každého dítěte. Bližší informace o délce logopedické péče lze určit na základě osobního setkání.

Základní informace

Logopedie se koná na adrese Na Vyhlídce 35, Karlovy Vary, a to každý den v odpoledních hodinách.

Každá lekce trvá 30 minut a je vedená se vší laskavostí a trpělivostí. Pokud to stav dítěte dovolí (je odpočinuté, dobře naladěné a vstřícné), pracujeme velmi intenzivně.

Chcete-li být přítomni na lekcích logopedie, je to možné a vítané.

Každé dítě dostane sešit, do kterého zapisuji průběh lekce, případně domácí úkoly. Sešit slouží také k tomu, abyste měli přehled o počtu uskutečněných lekcí. Do sešitu vkládám zásobníky slovíček na procvičování. 

Doporučuji návštěvu 1x týdně. V závislosti na individuálních potřebách a věku dítěte je možné se domluvit na častějších návštěvách, případně docházet v delších intervalech.

Pokud dítě často lekci vynechává, z nejrůznějších důvodů, je nutno vzít v úvahu, že se náprava řeči prodlouží a předchozí práce ztrácí na efektivitě. 

Může dojít k tomu, že v průběhu roku budete mít pochybnosti, zda vaše dítě činí nějaké pokroky. Mějte prosím na paměti, že náprava řeči je dlouhodobý proces a nelze ho nijak výrazně uspíšit. Jediné doporučení, které vám mohu v tomto ohledu dát, je každodenní 2-5minutové procvičování slovíček, případně i časté provádění průpravných cvičení, nejlépe v rámci hry. Pro kontrolu a pro utvoření názoru si dítě nahrajte na začátku docházky na logopedii a znovu pak po nějakém čase.

První schůzku si se mnou prosím domlouvejte telefonicky (+420 608 032 016) nebo mailem ([email protected]).

Dětem s vadami výslovnosti se věnuji také v mateřských školách. Pokud máte v MŠ zájem o mé služby, kontaktujte mě, prosím.

Cena

Každá lekce stojí 360 korun. Je možné předplatit více lekcí najednou. Zdravotní pojišťovny se nepodílejí na úhradě lekcí. Prosím dbejte na to, aby peníze byly na účtu před lekcí logopedie. V sešitě najdete poznámku o přijatých penězích.

Částky prosím plaťte na účet č. 1511373014/3030. Do Poznámky napište „Logo“ a jméno dítěte.

Omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte na logopedii mi dejte prosím vědět nejpozději den před termínem vaší lekce, ať stihnu včas reagovat a případně objednat jiné dítě. Stačí napsat sms na +420 608 032 016 nebo email na [email protected].

V případě, že se bez omluvy nedostavíte, budu vám účtovat částku 350 Kč, jako by lekce proběhla.


Jóga v přátelském prostředí

V mých hodinách jógy se setkáte s hathajógovým systémem ásan, krijí, muder a dalších technik převážně od svámího Gítánandy. Lekce jsou určené pro začátečníky nebo mírně pokročilé. Pokud už sami cvičíte a inspirací je Vám učebnice nebo škola jiného jógového mistra, nemusíte se obávat zásadních rozdílů.

Základní informace a cena

Každá lekce jógy trvá 90 minut (přibližně hodina je věnována ásanám, půl hodina pránájámě, relaxaci, čtení apod.).

Jedna lekce stojí 135 Kč, úhrada se provádí vždy na začátku pololetí v září a v únoru na pololetí (pět měsíců). Počet lekcí se pohybuje od 18 do 21 za pololetí.

Objednávat se můžete na telefonu 608 032 016 nebo na emailu [email protected].

Rozpis kurzů
  • pondělí: 18.15 h
  • úterý: 17.00 h
  • čtvrtek: 17.30 h

Tělocvična: Svahová 1169/26, Karlovy Vary

Další informace
  • Podložky na cvičení, deky a polštářky jsou k dispozici.
  • Vhodné je pohodlné oblečení, které zakrývá ramena, lokty a kolena.
  • Je dobré dvě hodiny před cvičením nejíst, v průběhu cvičení je možné pít.
  • Pokud chcete shodit nějaká kila, je doporučováno nejíst, nepít, nekoupat se a nesprchovat ještě hodinu až dvě po skončení lekce. Kdo chcete kila nabrat, najezte se a vykoupejte hned po tělesné aktivitě – samozřejmě s dodržením dalších zásad zdravé životosprávy.


O mně

Jmenuji se Monika Zíková a jsem logopedkou a trenérkou jógy. Mám pedagogické vzdělání, trenérskou licenci, více než 12 let zkušeností v logopedii i s vedením jógy. Úspěšně jsem spolupracovala již se stovkami dětí i dospělých.

Ačkoliv jsem maturovala na Střední ekonomické škole v Karlových Varech, po několika málo letech v kanceláři jsem se rozhodla pro jiný obor. Po dvouleté nástavbě na Střední pedagogické škole v Karlových Varech, ukončené maturitou, jsem absolvovala i Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Speciální pedagogika. Během studií jsem se poprvé setkala s jógou a od té doby se oba zájmy v mém životě propojují.

Profesně jsem se logopedii začala věnovat poté, co jsem strávila několik let péčí o své tři děti. V roce 2008 jsem otevřela soukromou logopedickou praxi se zaměřením na výuku správné výslovnosti. Spolupracuji s několika mateřskými školkami v Karlovarském kraji, kam dojíždím tamější děti učit správné výslovnosti.

Od roku 2007 vedu kurzy jógy v Karlových Varech. V letech 2008-2009 jsem absolvovala 3. a 2. trenérskou třídu jógy u České akademie jógy a na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze a získala tak trenérskou licenci třídy B. Každoročně se účastním týdenního jógového soustředění na Vysočině, které vede Míla Sávitrí Mrnuštíková. Nedávno jsem také začala příležitostně pořádat vlastní jógová soustředění.

Díky mnohaleté praxi jógy i mnohaleté práci s dětmi, díky několika sebezkušenostním seminářům, kurzům a pobytům v Čechách i v zahraničí si dovolím říci, že mám pro děti i dospělé hluboké pochopení, které přináší praktické výsledky v podobě spokojenosti dětí i jejich rodičů.


Kontakt

Mgr. Monika Zíková
+420 608 032 016
[email protected]
Evidována v živnostenském rejstříku, IČ: 46870628